Zapytanie ofertowe dotyczące prac badawczo-rozwojowych w zakresie zwiększenia skali oraz optymalizacji procesu biotransformacji z wykorzystaniem biokatalizatora Aspergillus niger (KKP 2301).

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii zaprasza do składania ofert na wykonanie prac B+R w zakresie zwiększenia skali oraz optymalizacji procesu biotransformacji z wykorzystaniem biokatalizatora Aspergillus niger (KKP 2301).

Termin upływa w piątek, 20 grudnia.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z biurem klastra.