Francuska firma, zajmująca się produkcją rolną na skalę przemysłową, pilnie poszukuje podwykonawcę, dysponującego suszarką próżniową.

Francuska firma, zajmująca się produkcją rolną na skalę przemysłową, pilnie poszukuje podwykonawcę, dysponującego suszarką próżniową, która jest w stanie wysuszyć pastę mięsną (60% suchej masy) i zmielić ja na proszek (