KOMPLEKSOWA POMOC WE WDRAŻANIU INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Firma Doradcy365 świadczy usługi doradcze dla firm chcących wprowadzić innowacje, m.in.

- generowanie pomysłów na innowacje produktowe, usługowe lub technologiczne - zgodne z wymogami dotacji UE i kwalifikujące projekt do otrzymania wsparcia;

- wdrażanie procesów innowacyjnych ? m.in. nowoczesnych rozwiązań IT - automatyzacja, robotyzacja, zaawansowane systemy informatyczne, wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie;

- zwiększenie szans na otrzymanie dotacji na wdrożenie innowacji - projekty z zakresu kooperacji biznesu i sektora nauki, opiniowania innowacji, ochrony prawnej i intelektualnej, zastrzeżeń patentowych w Polsce i w UE;

- monitoring dostępnych dotacji i ulg na wdrożenie innowacji, działalności B+R, tworzenie miejsc pracy, rozwój logistyczny, usługi doradcze i szkoleniowe oraz kompleksowe procesowanie Klienta na drodze ich otrzymania.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą https://doradcy365.pl/uslugi/
Skontaktuj się z autorem >