Poszukiwany partner biznesowy do współpracy B+R w ramach programu Mozart

Jestem pracownikiem naukowym Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora uzyskałam w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna.
Posiadam wieloletnie doświadczenie związane z bioreaktorami, głównie pod kątem produkcji cennych składników, w tym ze strumieni odpadowych przemysłu spożywczego (np. kwasu mlekowego, laktonów) jak i biodegradacji szkodliwych substancji.
W zakresie moich badań znajdują się również techniki separacyjne (głównie membranowe) mające na celu separację produktów powstających w bioreaktorach, ale i pre-separację cennych składników obecnych w strumieniach przeznaczonych do utylizacji (np. białek z serwatki odpadowej).
Oferuję również pomoc w opracowaniu każdego procesu wykorzystującego jednostkowe procesy inżynierii chemicznej.
W przypadku zainteresowania współpracą zachęcam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Dodam, że aktualnie w ramach projektu Mozart istnieje możliwość finansowania zatrudnienia pracownika naukowego w firmie.