Od momentu powstania firma OVOPOL wyrosła na jednego z wiodących liderów rynku przetwórstwa jajczarskiego w Europie. Głównym celem działania jest zaspokajanie potrzeb wszystkich odbiorców, poprzez utrwalanie wysokich właściwości funkcjonalnych jaj w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Bazując na podstawowych jego elementach – ekonomia, środowisko, społeczeństwo – firma dąży do ciągłego doskonalenia oraz konsekwentnej realizacji postawionych celów.