Sovigo jest spółką biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania oraz rozwoju nowoczesnych i celowanych systemów dostarczania leków do miejsca choroby. W chwili obecnej skupia się na zastosowaniu nanonośników w leczeniu chorób układu pokarmowego, gdzie za cel obrała nieswoiste zapalenie jelit.