Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Rodzaj badania
Cena netto / próbka
Test zakonserwowania formulacji kosmetycznej (test obciążeniowy)
361
Ogólna liczba drobnoustrojów mezofilnych tlenowych
21
Ogólna liczba drożdży i pleśni
21
Badanie obecności Pseudomonas aeruginosa
29
Badanie obecności Staphylococcus aureus
37
Badanie obecności Candida albicans
32
Badanie obecności Escherichia coli
23