Badania mikrobiologiczne żywności i suplementów diety

Rodzaj badania
Cena netto / próbka
Całkowita liczba tlenowych drobnoustrojów mezofilnych w 1G
26
Liczba drożdży i pleśni w 1g
26
Beta-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli w 1 g
42
Bakterie grupy coli w 1g
34
Liczba Enterobacteriaceae w 1g
34
Obecność Salmonella w 25g
53
Obecność gronkowców koagulazododatnich w tym Staphylococcus aureus
42