Badania mikrobiologiczne żywności i suplementów diety

Rodzaj badania
Cena netto / próbka
Całkowita liczba tlenowych drobnoustrojów mezofilnych w 1G
31
Liczba drożdży i pleśni w 1g
31
Beta-glukuronidazo-dodatnie Escherichia coli w 1 g
50
Bakterie grupy coli w 1g
40
Liczba Enterobacteriaceae w 1g
40
Obecność Salmonella w 25g
62
Obecność gronkowców koagulazododatnich w tym Staphylococcus aureus
50