Szkolenia certyfikowane

Kilkudniowe szkolenia, składają się z dwóch modułów. Pierwszy z nich prowadzony jest w zakresie teoretycznym, dedykowany zwłaszcza zapoznaniu z wymaganiami normy ISO, prowadzony przez specjalistów branżowych, audytorów i ekspertów  Jednostki Certyfikującej TÜV Essen. Druga część to warsztaty praktyczne w laboratorium. Uczestnicy wykorzystują wiedzę teoretyczną w praktyce, dzięki czemu z łatwością stosują oraz weryfikują system jakości w pracy.

W czasie szkoleń wykorzystuje się proste oznaczenia analityczne, a także uzyskuje się umiejętności tworzenia, weryfikacji i prowadzenia dokumentów systemu jakości (procedury, instrukcje).

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu (w wersji polsko- i anglojęzycznej), na których widnieje znak Jednostki Certyfikującej TÜV Essen. Certyfikat jest ważny bezterminowo.

 

Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie umieszczamy informacje o szkoleniach i warsztatach.