Osiągnięcia Klastra NUTRIBIOMED zostaly decenione przez przedstawicieli przemysłu i nauki

 

AM.jpg

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak: "[...]Władze Uczelni wyrażają poparcie dla przedmiotowego przedsięwzięcia proponowanego w niniejszym piśmie przez Klaster Nutribiomed oraz akceptujemy propozycję promocji Klastra i jego produktów."

logo_pwr.gif

 Prorektor prof. Eugeniusz Rusiński: "[...]gorąco popieramy przedstawioną propozycję promocji Klatra NUTRIBIOMED. Klaster ten jak słusznie Państwo zauważyli, powinien stać się wizytówką inderdyscyplinarnych działań na rzecz zdrowia i jakości życia."
 

ue.gif.png

 Rektor prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor: "[...]W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu deklaruję poparcie dla zamierzenia stworzenia trwałej marki Klastra NUTRIBIOMED oraz innych działań mającycy na celu promocję Klastra i jego produktów."
fancyboxtrigger