BIC to flagowy projekt EUSBSR, którego realizacja zaczęła się w październiku 2017r., a zakończy we wrześniu 2020r. Całkowity budżet Projektu Komercjalizacja Biomarkerów wynosi 2,55 mln EUR. W ramach realizacji Programu Interreg Baltic Sea Region partnerzy otrzymają łącznie 1,96 mln EUR dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt BIC jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 9 parterów, doświadczonych w procesie komercjalizacji, z 6 państw Regionu Morza Bałtyckiego :

  • Danii,
  • Estonii,
  • Finlandii,
  • Litwy,
  • Polski,
  • Niemiec

Głównym celem projektu BIC jest wypracowanie narzędzi wspierających proces komercjalizacji biomarkerów na różnych jego etapach, uwzględniając ocenę fazy dojrzałości projektów biomarkerowych oraz oczekiwania przemysłu. Rezultaty projektu BIC przyczynią się do poprawy konkurencyjności i komercjalizacji biomarkerów w regionie Morza Bałtyckiego, co w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści szpitalom i pacjentom poprzez zapewnienie przystępnej cenowo i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji dotyczącej projektu BIC zachęcamy do kontaktu.